Uvodni stranka

Starsi cisla
Jine
FI

NapovedaDěkujeme vám, že jste projevili zájem o náš časopis. K jeho přečtení potřebujete Adobe Acrobat Reader ver. 3 a novější, který je volně šiřitelný a který si můžete stáhnout po kliknutí na žluté tlačítko Get Adobe Acrobat Reader na titulní stránce. Po jeho instalaci si vlastní číslo časopisu buď stáhněte na svůj hardisk ve formátu ZIP, anebo prohlížejte přímo v okně prohlížeče. Náhledy ve formátu JPG a textová podoba čísla jsou pouze informativní a jejich kvalita není vysoká. Adobe Acrobat Reader vám umožní listovat číslem, zvětšovat nebo zmenšovat stránku či její část a vytisknout potřebné stránky na vaší tiskárně. Není možné text nebo jeho část kopírovat do souboru, ani modifikovat.

Časopis vychází s laskavou podporou MK ČR. časopis je excerpován Ustavem pro Českou literaturu AV ČR. ISSN 1804-963X

Na veškeré materiály uveřejněné na této adrese se vztahují autorská práva a není možné je dále jakkoli používat bez souhlasu redakce.

Dobrá adresa, kulturně-společenský časopis na internetu. E-mail: dobraadresa@dobraadresa.cz. Tiráž viz čísla časopisu. Neoznačené fotografie archiv redakce. Redakcí nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.